contacte

Hotpoint

Hotpoint
Aparate electrocasnice independente şi încorporabile

Whirlpool Romania S.r.l.

Șos. Pipera, Nr 4, Sector 1
Clădirea Aurel Vlaicu , etaj 1
București , 014255
Romania

Contact Ne puteţi contacta la urmatoarele adrese pentru a avea informaţii despre produsele Hotpoint, pentru rezolvarea unor probleme şi primirea cataloagelor în format tipărit.

Romania representative office
Sos.Pipera
nr. 4, et.1, sector 1
Bucuresti, 014255

Contact:
Tel 0040 21 324 8197, 324 8198, 021.20.40.356
Fax 0040 21 324 7897