notă de confidenţialitate

Whirlpool Romania S.r.l. este responsabilă de verificarea datelor furnizate direct de utilizatori ca urmare a consultării acestui website, cu sediul Șos. Pipera, Nr 4, Sector 1 Clădirea Aurel Vlaicu , etaj 1 București , 014255 Romania prin intermediul directorului executiv pro tempore. Comisia de Confidenţialitate a Whirlpool Romania S.r.l. (numită în cele ce urmează "Comisia de Confidenţialitate") este responsabilă de procesarea datelor, având acelaşi sediu ca şi Compania.

Procesarea aferentă serviciilor furnizate de website-ul Indesit Company Spa este realizată la sediul principal al responsabilului cu verificarea datelor menţionate mai sus prin intermediul exclusiv al personalului tehnic desemnat, în cadrul organizaţiei responsabilului cu verificarea datelor, sau prin intermediul furnizorilor de servicii de întreţinere angajaţi ocazional. Datele rezultate din serviciul web nu vor fi comunicate terţilor sau făcute publice, cu excepţia datelor furnizate de utilizatori care solicită să li se trimită materiale informative sau care se înscriu să primească buletine informative; astfel de date vor fi folosite exclusiv în scopul furnizării serviciilor solicitate.

Datele personale sunt procesate de dispozitive automate numai pe perioada strict necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Se adoptă măsuri specifice de securitate pentru prevenirea pierderii, utilizării ilicite sau incorecte sau accesul neautorizat la date personale.

Subiecţii la care se referă datele persoanale au dreptul, în orice moment, de a obţine confirmarea faptului că aceste date există sau nu şi să ştie conţinutul şi originea acestora, precum şi de a verifica exactitatea sau solicita adăugarea sau actualizarea sau rectificarea acestor date (art. 7, Decretul Lege 196/2003). Conform prevederii legale mai sus menţionate, subiecţii datelor au dreptul de a solicita ştergerea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea datelor procesate cu încălcarea legii şi, în orice caz, să se opună, din motive întemeiate, procesării datelor personale. Astfel de solicitări trebuie adresate exclusiv Comisiei de Confidenţialitate la adresa comitato.privacy@indesit.com.