Politica site-ului

Conţinutul acestui site, www.hotpoint.ro (denumit în continuare "Site-ul"), inclusiv datele, avizele şi alte tipuri de conţinut, compuse din text şi imagini, precum şi modelele care poartă simbolul "©", sunt protejate de legile şi tratatele internaţionale privind dreptului de autor, precum şi de alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală.

 

Copyright © 2018. All rights reserved (denumită în continuare "Societatea"). Toate drepturile rezervate. Conţinutul paginilor acestui Site nu va fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod, în totalitate sau parţial, fără acordul prealabil scris al Societăţii, cu excepţia stocării pe computerul personal al utilizatorului şi a tipăririi de extrase din paginile acestui site exclusiv pentru uzul personal

 

Mărcile comerciale şi logo-urile care apar pe acest Site sunt proprietatea European Appliances Romania SRL. Acestea nu pot fi utilizate pe orice alt site, diferit de acest Site, fără acordul prealabil al societăţii, acordat în scris.

 

Societatea îşi declină orice responsabilitate cu privire la materialele create sau publicate de către terţi către care Site-ul are link-uri. Persoanele care iau decizia de a vizita un site legat de www.hotpoint.ro site fac aceasta pe propria răspundere şi îşi asumă obligaţia de a adopta toate măsurile necesare împotriva viruşilor şi a altor elemente dăunătoare. Link-urile către alte site-uri nu implică faptul că Societatea sponsorizează sau că este afiliată la organizaţiile care furnizează serviciile descrise în astfel de site-uri.

 

Toate materialele trimise către site, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidenţiale. Societatea nu are nicio obligaţie cu privire la astfel de materiale şi are dreptul de a le reproduce, utiliza, divulga, afişa, transforma, de a le folosi ca bază pentru alte activităţi şi de a le distribui către terţi, fără limitare. De asemenea, Societatea va putea să utilizeze toate ideile, conceptele, know-how-ul sau cunoştinţele tehnice conţinute de astfel de materiale în orice scop, inclusiv şi fără limitare la dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse folosind astfel de materiale. Orice persoană care trimite materiale garantează faptul că acestea sunt publicabile şi este de acord să exonereze Societatea de răspundere cu privire la orice acţiune iniţiată de către terţe părţi în legătură cu aceste materiale

 

Acest site permite accesul publicului larg la informaţii privind iniţiativele sale, destinate şi unui public profesionist (analişti financiari şi jurnalişti, investitori instituţionali şi privaţi). Scopul acestuia este de a furniza informaţii precise şi actualizate. Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că informaţiile care apar pe site sunt exacte şi actualizate. Cu toate acestea, nu se exclude posibilitatea apariţiei de erori sau de omisiuni accidentale. Orice erori semnalate vor fi corectate.

Închideți

De unde să cumpărați